“กู้ซื้อบ้าน” ดีกว่า “เช่าบ้าน” อย่างไร?

การขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน หลายคนฟังแล้วคงเห็นแต่การเป็นหนี้ที่จะตามมาในระยะยาว จนแทบจะค่อนชีวิตกันเลยทีเดียว
เพราะเป็นการผ่อนยาวถึง 30 ปี เงินเดือนทุกเดือนก็จะถูกนำไปผ่อนใช้หนี้ เพื่อนๆ เคยคิดกันมั้ยค่ะว่า…แล้วแบบนี้การ “กู้ซื้อบ้าน” จะดีกว่าการ “ เช่าบ้าน” อย่างไร

ข้อดีของการ “กู้ซื้อบ้าน”

 1. มีบ้านเป็นของตัวเอง

  การซื้อบ้านเป็นการสร้างความรู้สึกที่มั่นคงในการอยู่อาศัย และการสร้างครอบครัว สามารถทำกิจกรรมภายในบ้านอย่างอิสระทั้งการปรับปรุงตกแต่งที่สอดคล้องกับรสนิยม และความพอใจส่วนตัว มากกว่าที่จะอยู่อาศัยโดยการเช่าบ้านคนอื่น

 2. เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง

  บ้านที่เราซื้อ ถ้าสักวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่แล้ว หรือจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก็สามารถนำไปลงทุนได้ด้วยการแบ่งให้เช่า เป็นการหารายได้ส่วนหนึ่งให้กับเราด้วย ซึ่งแตกต่างกับการเช่าบ้าน เพราะถ้าเราไม่ได้อยู่แล้วก็จบกันไป

 3. เป็นการออมทรัพย์

  การซื้อบ้านนี้ ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมักจะสูงประมาณ 80% ของราคาบ้าน และจะต้องผ่อนชำระหนี้เป็นเงินงวดรายเดือน ดังนั้น ในการผ่อนชำระเงินงวดนี้ เราสามารถสะสมเงินทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเงินทุนนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยการขายบ้านนั้น ตรงกันข้ามกับการเช่าบ้านซึ่งเงินค่าเช่าจะหายไปกับผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีโอกาสสะสมเงินทุนได้เลย

 4. ต้นทุนการอยู่อาศัยค่อนข้างคงที่

  ในการซื้อบ้าน คนซื้อต้องผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือน ซึ่งโดยปกติสถาบันการเงินจะกำหนดในจำนวนเงินที่คงที่ตลอดระยะเวลากู้อาจยาวถึง 20 – 30 ปี ซึ่งเงินงวดที่ผ่อนนี้ เมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ มา เราก็จะรู้สึกภาระน้อยลง ในขณะที่ค่าเช่าบ้านมักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจดี หรือความต้องการเช่ามีสูง

 5. มูลค่าที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น

  ปกติแล้ว ที่อยู่อาศัยจะมีมูลค่าสูงขึ้นตลอดเวลา และมักจะเพิ่มสูงกว่าการนำเงินฝากกับธนาคาร ดังนั้น การซื้อบ้าน นอกจากจะได้อยู่อาศัยเองแล้ว เรายังขายต่อได้กำไรอีกด้วย

 6. ประโยชน์ทางภาษีอากร

  ถ้าเรากู้ซื้อบ้าน เราจะได้รับประโยชน์ทางภาษีอากร ได้แก่ การนำเงินดอกเบี้ยที่จ่ายชำระค่าผ่อนบ้านให้กับสถาบันการเงินในแต่ละปี นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงถึง 50,000 บาท
  แต่ในขณะที่ผู้เช่าไม่มีโอกาสแบบนี้ ดังนั้น คนที่กู้ซื้อบ้านและผ่อนบ้านจึงสามารถประหยัดเงินในส่วนนี้ได้ทุกปี